Opravná tyčinka Nerez

Reparaturknete nicht korrodierend mit Trinkwasserzulassung

Číslo produktu: 10538057
|
detail.eanTitle4024596024406

23,62 €*

Obsah: 57 g (41,44 €* / 100 g)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

nekorodujúca | rýchlo vytvrdzujúca | plnená nerezovou oceľou | schválenie pre pitnú vodu

Pre nekorodujúce opravy a vylepšenia nerezových a ostatných nekorodujúcich kovov, napr. nádrží a nádob, plniacich a baliacich strojov, potrubí, vedení, čerpadiel a skríň. Vďaka rýchlej mechanickej zaťažiteľnosti opravených dielov (cca. 60 minút) je možné vylúčiť nákladné a dlhé prestoje. WEICON Opravnú tyčinku Nerez je možné použiť pri výrobe nádrží a zariadení v potravinárskom, kozmetickom a farmaceutickom priemysle a v mnohých ďalších oblastiach.

Informácie
  • Lepidlo

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Pozor
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.