Pneuma-Lube

mazivo s PTFE pre náradie na stlačený vzduch

Číslo produktu: 15260005
|
detail.eanTitle4024596015978

153,55 €*

Obsah: 5 L (30,71 €* / 1 L)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

mazivo pre pneumatické zariadenia | vysoký obsah PTFE

Ako mazacia a protikorózna ochrana je tento produkt univerzálny pre riešenie problémov pri všetkých pohyblivých dieloch v pneumatických zariadeniach a príslušenstve . Vďaka špeciálnemu zloženiu a vysokým obsahom PTFE je tento produkt viacúčelový: mazanie, ochrana proti korózii, čistenie, odpudzuje vodu a konzervuje. Pneuma-Lub slúži nielen pri inštalácii, alebo údržbe pneumatických zariadení a príslušenstva, ale je možné ho použiť aj na pneumatické nástroje v prevádzke pri zaťažení. Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom umožňuje použitie aj v iných odvetviach, napr. “On-“ a “offshore“ priemyslu. Teplotná odolnosť sa pohybuje v rozmedzí od -50°C do +210°C.

Informácie
  • Účinná látka

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H226 - Horľavá kvapalina a pary.

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.