PTFE-sprej

fettfreies Trockenschmiermittel

Číslo produktu: 11300400
|
detail.eanTitle4024596000561

24,16 €*

Obsah: 0.4 L (60,40 €* / 1 L)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

suché mazanie, výborné klzné vlastnosti

MoS2 suchý klzný sprej je suché mazivo bez tuku s vysokou odolnosťou proti tlaku a vysokým teplotám od -200°C do +450°C. Povlak odpudzuje nečistoty, prach a vodu, je odolný proti olejom, tukom a chemikáliám, priľne na kovoch, plastoch a na dreve. Vysoký podiel MoS2 zaisťuje čisté mazanie, znižuje trenie, slúži ako núdzové mazanie a potláča hlučnosť. WEICON MoS2 suchý klzný sprej skracuje a skvalitňuje zábeh klzných ložísk, ozubených a ďalších prevodov, najmä pri vysokom zaťažení tlakom a pri nízkych klzných rýchlostiach. WEICON MoS2 suchý klzný sprej možno použiť pre vodiace koľajnice a klzné vedenia, pre pásové alebo valčekové dopravníky, sklzy, pre prevádzku raziacich zariadení, nakladacie mechanizmy, ako náhrada za silikónové separátory a všade tam, kde je mazanie tukom alebo olejom nežiaduce alebo neprípustné.

Informácie
  • Rozprašovač

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.