RK-Aktivátor

Vernetzer für Acrylat-Strukturklebstoffe

Číslo produktu: 10562100
|
detail.eanTitle4024596003517

52,80 €*

Obsah: 100 ml (52,80 €* / 100 ml)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

Aktivátor pre RK-1300/1500

Für die prozesssichere Verarbeitung der MMA-Klebstoffe RK-1300 und RK-1500 in Großgebinden (800 g Dose, 330 g Kartusche, 6 kg Dose). Der Aktivator bewirkt die Aushärtung der Klebstoffe und steht in folgenden Gebindegrößen zur Verfügung: 100 ml Pump-Sprüher oder 1 l Flasche.

Informácie
  • Aktivátor

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými �