Silikón-sprej

Gleit- und Trennmittel

Číslo produktu: 11350400
|
detail.eanTitle4024596000578

15,58 €*

Obsah: 0.4 L (38,95 €* / 1 L)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

mazivo a separátor

WEICON Silikón-sprej je mazivo, separátor a prostriedok na ochranu a ošetrovanie plastov, gumy a kovov. WEICON Silikón-sprej vytvára odolný separujúci povlak, zabezpečuje kvalitu povrchu. Silikónsprej zabraňuje ukladaniu zvyškov lepidiel na lisoch a vedeniach, zabraňuje zachytávaniu surovín na dopravníkoch, žľaboch a sklzoch, chráni elektrické kontakty pred vlhkosťou, ošetruje kovové a plastové prvky, chráni gumové prvky pred starnutím, namŕzaním a zliepaním, umožňuje hladké vedenie strešných okien, vodiacich roliek a bezpečnostných pásov.

Informácie
  • Rozprašovač

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.