Stop hrdzi sprej

zur Neutralisierung von Rost

Číslo produktu: 11155400
|
detail.eanTitle4024596071646

19,27 €*

Obsah: 0.4 L (48,18 €* / 1 L)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

zastavenie šírenia hrdze, základný náter v jednom procese

WEICON Stop hrdzi: pre efektívnu neutralizáciu hrdze na liatine a oceli. Chráni pred koróziou a je vhodný pre vnútorné i vonkajšie použitie. Stop hrdzi je na báze epoxidovej živice a tvorí organickokovový komplex železa s vrstvou hrdze. Toto spojenie je stabilizované špeciálnou epoxidovou živicou, ktorá chráni kov pred vonkajšími vplyvmi. Vytvorená čierna vrstva slúži ako základný náter a je základom pre následné, trvalé povrchové úpravy. Nástrek je nekorozívny, má výborné penetračné vlastnosti a výbornú kryciu s c h o p n o s ť . J e o d o l n ý d o + 8 0 ° C (krátkodobo < 15 min. až +160°C), má dobrú odolnosť proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu, taktiež aj vynikajúcu odolnosť proti rozpúšťadlám. WEICON Stop hrdzi neobsahuje ťažké kovy, minerálne kyseliny a je bez zápachu. Používa sa na všetky hrdzavé povrchy, napr. na strojoch a zariadeniach, poľnohospodárskej techniky, motorových vozidlách. Môže byť použitý aj ako ochranná a preventívna vrstva.

Informácie
  • Rozprašovač

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H335 - Môže spôsobiť pod