Tekutý F 1000

für glatte Oberflächen

Číslo produktu: 10604000
|
detail.eanTitle4024596025892

112,86 €*

Obsah: 1 L (112,86 €* / 1 L)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

solvent-containing

F 1000 je separátor na báze voskov pre epoxidové živice a polyuretány. Je zvlášť vhodný pre separáciu hladkých nenasiakavých povrchov.

Informácie
  • Účinná látka

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými