Top-Lube

synthetischer, transparenter Haftschmierstoff

Číslo produktu: 11510400
|
EAN:4024596000592

19,14 €*

Obsah: 0.4 L (47,85 €* / 1 L)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

extrémna priľnavosť

Top-Lube je syntetické transparentné priľnavé mazivo pre dlhodobé mazanie vysoko namáhaných mechanických dielov všetkého druhu. WEICON Top-Lube má vynikajúce penetračné vlastnosti, je odolný proti tlaku, odpudzuje vodu a odoláva vysokým teplotám. Možno ho používať aj počas prevádzky, pri dodržaní príslušných bezpečnostných pokynov. Nenapadá nasledujúce plasty a elastoméry: PTFE, PE, PA, fluórkaučuk, b u t a d i e n k a u č u k a s i l i k ó n k a u č u k , polychloroprén. Podmienečne odolné sú: PE-LD, POM, PP a NBR. WEICON Top-Lube možno používať na ozubené kolesá, čapy, šnekové prevody, vysokorýchlostné časti strojov, kĺby, spojky, valčeky, guličkové ložiská a pružinové zostavy v mnohých odvetviach priemyslu.

Informácie
  • Rozprašovač

Please enter a valid email address.
Please enter a valid question.
Fields marked with * are mandatory.

There aren't any asked questions yet.

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.