Vyhľadávač netesnostíhustý sprej

Risse und Undichtigkeiten an Gasleitungen auffinden

Číslo produktu: 11653400
|
detail.eanTitle4024596032630

14,92 €*

Obsah: 0.4 L (37,30 €* / 1 L)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

atest DVGW | penotvorný sprej na detekciu únikov podľa DIN EN 14291 | nehorľavý | protikorózny | netečie

WEICON Vyhľadávač netesností-hustý sprej je rýchly, jednoduchý a spoľahlivý spôsob, ako nájsť netesnosti v potrubí, v potrubiach na plyn a stlačený vzduch. Nesteká, preto je vhodný pre práce na kolmých plochách aj “nad hlavou“. Netvorí škodlivé zlúčeniny s týmito plynmi: oxid uhličitý (CO2), propán, bután, acetylén, kyslík, uhlie a zemný plyn, dusík, oxid dusný (N2O), CFC (chlór-fluorované uhľovodíky) a nie je horľavý. Sprej je použiteľný všade tam, kde sa používa stlačený vzduch, alebo plynné látky. Typické oblasti použitia sú potrubia, hadice, armatúry, skrutkové spoje, ventily a adaptéry.

Informácie
  • Rozprašovač

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Pozor
H229 - Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.