Vývojka

Entwickler für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung

Číslo produktu: 11691500
|
detail.eanTitle4024596071677

20,17 €*

Obsah: 0.5 L (40,34 €* / 1 L)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

Developer for the non-destructive material testing by way of colour penetration process

Farebne stála špeciálna vývojka na báze rozpúšťadla pre penetračný test nedeštrukčnej metódy kontroly povrchu materiálov. Vhodný pre kovy, väčšinu plastov, keramiku, sklo atď. Pred použitím na plasty je potrebné otestovať.

Informácie
  • Rozprašovač

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.