WEICON Primer E 500

prostriedok pre zlepšenie priľnavosti na nenasiakavé kovové povrchy, najmä na silikóny

Číslo produktu: 13558025
|
detail.eanTitle4024596039004

64,42 €*

Obsah: 250 ml (25,77 €* / 100 ml)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

Špeciálne pre silikóny - na predprípravu nesavých povrchov ako je hliník, VA oceľ, mosadz, meď, zinok, plech, smalt, keramika a sklo, plastových hmôt ako je ABS, PVC - tvrdené, PA6.6, GFC atď.

Špeciálne pre silikóny - na predprípravu nesavých povrchov, ako je hliník, VA-oceľ, mosadz, meď, zinok, biely plech, smalt, keramika a sklo, plastických hmôt, ako je ABS, tvrdé-PVC, PA6.6, GFC atď.

Informácie
  • Primer

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 - Dráždi kožu.

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H361 - Podozr