WEICON Primer P 400

Haftvermittler für niederenergetische Kunststoffe

Číslo produktu: 13550425
|
detail.eanTitle4024596024819

48,38 €*

Obsah: 250 ml (19,35 €* / 100 ml)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

Prostriedok pre zvýšenie priľnavosti pre polyolefíny, napr. TPE, PE, PP a ťažko lepiteľné elastoméry

Na prípravu nesavých povrchov nízkoenergetických plastov, napr. PE, PP, TPE a elastomérov (EPDM).

Informácie
  • Primer

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H361 - Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti ale