WEICONLOCK Aktivátor F

urýchľovač vytvrdzovania pre WEICONLOCK®

Číslo produktu: 30700200
|
detail.eanTitle4024596009984

31,85 €*

Obsah: 200 ml (15,93 €* / 100 ml)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

Skrátenie času vytvrdzovania

Prípravou povrchu pomocou WEICON Aktivátor F je možné dobu vytvrdnutia výrazne skrátiť. Aktivátor sa odporúča aj pre všetky pasívne povrchy, avšak v každom prípade pri nižších teplotách prostredia (pod +10°C/+50°F) a väčších šírkach medzier. Na nekovovom povrchu možno dosiahnuť vytvrdnutie len s pomocou aktivátora WEICONLOCK.

Informácie
  • Aktivátor

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
Spray
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodob�
Liquid
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.