AN 306-30

pre pasívne materiály, vysoká pevnosť

Číslo produktu: 30630150
|
detail.eanTitle4024596020866

47,08 €*

Obsah: 50 ml (94,16 €* / 100 ml)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie
  • Lepidlo

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H315 - Dráždi kožu.

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H413 - Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.