Easy-Mix PU-240

Polyurethan-Klebstoff, hochfest, Topfzeit ca. 240 Sekunden

Číslo produktu: 10753050
|
EAN:4024596031350

34,18 €*

Obsah: 50 ml (68,36 €* / 100 ml)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

Vysoká pevnosť | extrémne rýchlo tvrdnúce | vysoká viskozita | doba spracovania cca. 240 sekúnd

Konštrukčné lepidlo WEICON Easy-Mix PU-240 možno brúsiť a prelakovať po približne 30 minútach, je odolné proti poveternostným vplyvom a chemikáliám a teplotám od -55 °C do +125 °C (-67 do +257°F). PU-240 spája množstvo materiálov, ako sú vláknové kompozity, plasty, polyuretány, epoxidy, polyestery, kovy, drevo a keramika, s vysokou pevnosťou v ťahu, strihu a odlupovaní, medzi sebou a navzájom. Lepidlo je vhodné pre širokú škálu aplikácií v technológii plastov, strojárstve, výrobe modelov a foriem, kovovýrobe, výrobe lodí a člnov, výrobe karosérií a vozidiel, výstavbe veľtrhov a výstav a v mnohých ďalších oblastiach priemyslu. Na spracovanie produktov Easy-Mix v 50 ml balení je potrebná dávkovacia pištoľ Easy-Mix D 50.

Informácie
  • Lepidlo
  • Quadro-zmiešavacia dýza
  • Rukavice

Please enter a valid email address.
Please enter a valid question.
Fields marked with * are mandatory.

There aren't any asked questions yet.

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo Bez signálneho slova.
Resin
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.

H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkost
Hardener
Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.