GMK 2410

silné a rýchlo tvrdnúce 1K lepidlo guma-kov

Číslo produktu: 16100185
|
detail.eanTitle4024596029180

18,61 €*

Obsah: 185 g (10,06 €* / 100 g)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

trvalo elastické a odolné proti vlhkosti

WEICON GMK 2410 je lepidlo na báze polychloroprénu (CR) s vysokou počiatočnou priľnavosťou pre celoplošné a flexibilné lepenie: - Guma s gumou - Guma s kovom GMK 2410 lepí aj penovú gumu, PE penu, kožu, plsť, izolačné materiály, textílie, drevo a mnohé plasty. WEICON GMK 2410 nie je vhodný na materiály ako polystyrén, polyetylén, polypropylénové diely, PVC mäkká pena a PVC umelá koža.

Informácie
  • Lepidlo

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H315 - Dráždi kožu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.