Opravná tyčinka Meď

Reparaturknete mit Trinkwasserzulassung

Číslo produktu: 10530057
|
detail.eanTitle4024596012090

13,46 €*

Obsah: 57 g (23,61 €* / 100 g)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

veľmi rýchle vytvrdnutie | plnené meďou | schválenie pre pitnú vodu

WEICON Opravná tyčinka Meď je určená pre veľmi rýchle opravy (doba spracovania 3 minúty) trhlín, dier a netesností i na vlhkých a mokrých plochách, ako sú rúrky a kolená, skrutky a príruby, odkvapové žľaby a zvody, nádrže na vodu, výmenníky, rozvody kúrenia, chladiace a klimatizačné systémy. WEICON Opravnú tyčinku Meď je možné používať pri stavbe nádrží a zariadení v potravinárstve, v kozmetickom a farmaceutickom priemysle a v mnohých ďalších oblastiach.

Informácie

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Pozor
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.