Opravná tyčinka Multi-Purpose

opravný tmel s atestom na pitnú vodu je použiteľný univerzálne

Číslo produktu: 10539057
|
detail.eanTitle4024596058753

18,16 €*

Obsah: 57 g (31,86 €* / 100 g)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

rýchle vytvrdzovanie | minerálne plnivo| schválenie pre pitnú vodu

Všestranná pre rýchle, trvanlivé, elastické opravy bez zmeny objemu, a opravy na takmer všetkých povrchoch. Opravná tyčinka Multi vyplní a utesní trhliny, otvory, poškodené miesta, netesnosti a praskliny. Môže byť použitá na kovy, drevo, kameň, keramiku, plasty a mnoho ďalších materiálov. Pre jej univerzálnu použiteľnosť je WEICON Opravná tyčinka Multi vhodná pre širokú škálu priemyselných aplikácií, ako aj pre remeselné a domáce použitie.

Informácie
  • Lepidlo

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Pozor
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.