Opravná tyčinka Oceľ

Reparaturknete mit Trinkwasserzulassung

Číslo produktu: 10533057
|
detail.eanTitle4024596012236

13,46 €*

Obsah: 57 g (23,61 €* / 100 g)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

rýchle vytvrdnutie | plnená oceľou | schválenie pre pitnú vodu

Je vhodná obzvlášť pre rýchle a veľmi pevné opravy a lepenie kovových dielov, pre opravy trhlín, otvorov, dier a netesností na strojných dieloch, nádržiach, potrubiach, čerpadlách a plášťoch, opravy zábradlí, na balkónoch a schodištiach. WEICON Opravnú tyčinku Oceľ je možné používať pri výrobe strojov a zariadení, pri stavbe nádrží a zariadení v potravinárstve, v kozmetickom a farmaceutickom priemysle a v mnohých ďalších oblastiach.

Informácie

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Pozor
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.