Priemyselný čistič

Reiniger mit einem Wirkstoffgehalt von 95% für den Lebensmittelbereich NSF K1+K3

Číslo produktu: 11215500
|
detail.eanTitle4024596061180

11,29 €*

Obsah: 0.5 L (22,58 €* / 1 L)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

silný výkon | 95 % obsah účinnej látky

WEICON Industrial Cleaner is suitable for universal use. It cleans, degreases and evaporates without leaving any residues. The cleaner removes grease, oil, soot and other soilings and residues. It cleans many surfaces fast and easily, such as metals, glass and many plastics. Industrial Cleaner can be used in many different areas. It is even suitable for sensitive surfaces, such as plastics, rubber materials or powder-coated metal pieces. The cleaner operates with a highly compressed propellant. Therefore, it has a very high active ingredient content of 95 %. This means that the cleaner is very economical, so one container covers a significantly higher number of applications.

Informácie
  • Rozprašovač

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné