Súprava na spracovanie

Univerzálna súprava na spracovanie Plastických kovov

Číslo produktu: 10851010
|
EAN:4024596070465

90,42 €*

Obsah: 1 PCE (90,42 €* / 1 PCE)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

The set comprises

Špachtľa na spracovanie krátka Pletivo drôtené 138 x 210 mm Páska butylová Štetec maliarsky Nôž vykrajovací

Informácie
  • Páska zo sklenených vlákien
  • Špachtľa na spracovanie
  • Rukavice
  • Kontúrovacia stierka Flexy
  • Rezací nôž
  • Štetec
  • Drôtené tkanivo

Please enter a valid email address.
Please enter a valid question.
Fields marked with * are mandatory.

There aren't any asked questions yet.

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.