Zinkový sprej

kathodischer Korrosionsschutz mit Zulassung für den Lebensmittelbereich

Číslo produktu: 11000400
|
detail.eanTitle4024596000035

21,38 €*

Obsah: 0.4 L (53,45 €* / 1 L)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

dlhodobá katodická protikorózna ochrana | prelakovateľný | >1050 hodín v soľnej hmle podľa DIN EN ISO 9227

WEICON Zinkový sprej je certifikovaný u TÜV a poskytuje dlhodobú katódovú ochranu proti korózii. Sprej vytvára rýchloschnúcu, priľnavú ochrannú vrstvu jemných zinkových vločiek. Pri skúške soľnou hmlou DIN 53167 a DIN 50021 n e v y k a z o v a l i k o v o v é diely, ošetrené zinkovým sprejom WEICON, ani po viac ako 550 hodinách žiadne známky korózie. Zinkové vločky tvoria odolnú ochrannú vrstvu aj proti extrémnym vplyvom klímy a prostredia. Vďaka tomu spĺňa WEICON Zinkový sprej vyššie požiadavky než stanovuje DIN EN ISO 1461. WEICON Zinkový sprej je možné použiť ako vysoko kvalitný podklad pod protikoróznu ochranu, na náter zvarených spojov a vŕtaných otvorov, ako vodivú medzivrstvu pri bodovom zváraní a všade tam, kde je nutná ochrana proti korózii.

Informácie
  • Rozprašovač

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobým