Zinkový sprej „špeciál svetlý“

kathodischer Korrosionsschutz mit Zulassung für den Lebensmittelbereich

Číslo produktu: 11001400
|
detail.eanTitle4024596000387

15,40 €*

Obsah: 0.4 L (38,50 €* / 1 L)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

dlhodobá katodická protikorózna ochrana | prelakovateľný | v podobnom farebnom odtieni ako čerstvé žiarové pozinkovanie

Zinkový sprej “špeciál svetlý“ je certifikovaný v TÜV. Kovovým povrchom zaisťuje dlhodobú katódovú protikoróznu ochranu v odtieni podobnému ako žiarové pozinkovanie. Vytvára rýchloschnúcu a pevne priľnavú ochrannú vrstvu z mikroskopických zinkových vločiek . Zinkové vločky tvoria odolnú ochrannú vrstvu aj proti extrémnym vplyvom klímy a prostredia. Zinkový sprej “špeciál svetlý“ možno použiť ako vysoko kvalitný podklad pod protikoróznu ochranu, na náter zvarených spojov a vŕtaných otvorov, ako vodivú medzivrstvu pri bodovom zváraní a všade tam, kde je nutná ochrana proti korózii.

Informácie
  • Rozprašovač

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobým