Zváračský-ochranný sprej

transparenter Schutzfilm bei Schweißarbeiten

Číslo produktu: 11700400
|
detail.eanTitle4024596000622

8,78 €*

Obsah: 0.4 L (21,95 €* / 1 L)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

bez silikónu

WEICON Zváračský-ochranný sprej je určený na čistenie a ošetrovanie zváracích trysiek, neobsahuje silikón. Súčasne chráni zváraný prvok pred účinkami rozstreku bez ovplyvnenia zvareného spoja. Zváračskýochranný sprej zabraňuje zachytávaniu rozstrekov pri zváraní na plynových tryskách a na obrobkoch, ponúka priebežnú ochranu pri zváraní a umožňuje vylúčiť čistenie obrobkov špachtľou, kefou, alebo sekáčom. Dodatočné ošetrenie obrobkov (napr. brunovanie, galvanizácia, eloxovanie, alebo lakovanie) je tak možné vykonať bez zvláštneho čistenia. Iba pri veľmi silnom názstreku spreja môže byť potrebné očistenie povrchu napr. pomocou WEICON Čističa S.

Informácie
  • Rozprašovač

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.