RK-1300

Acrylat-Strukturklebstoff, pastöser No-Mix Klebstoff

Číslo produktu: 10560060
|
EAN:4024596000424

41,18 €*

Obsah: 60 g (68,63 €* / 100 g)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

pastovité | vysokopevné | rýchle vytvrdnutie

WEICON RK-1300 Structural Adhesive has high impact, peel, and shear strength. The system consists of adhesive and activator which are used in the “no mix” procedure. This makes processing easier by eliminating mixing procedures. The product is particularly suitable for bonding large surfaces of many different materials such as metals, ferrites and rigid plastics. WEICON RK-1300 can be used in mechanical and apparatus engineering, vehicle construction, tool and mould making, the building and furniture industry and in many other industrial applications.

Informácie
  • RK1300 hmotnosť
  • Aktivátor
  • Drevená špachtľa
  • Dýza pre RK1300/1500

Please enter a valid email address.
Please enter a valid question.
Fields marked with * are mandatory.

There aren't any asked questions yet.

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
Resin
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Hardener
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými �