Urethan 80

Polyurea Verguss- und Beschichtungsharz

Číslo produktu: 10012368
|
EAN:4024596023461

70,02 €*

Obsah: 0.5 kg (140,04 €* / 1 kg)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

tvrdosť Shore: A 80

WEICON Urethanes are 2-component polyurethanes that cure at room temperature to tough rubber-like materials, remaining flexible at temperatures down to even -60 °C. WEICON Urethanes adhere to a variety of materials such as metals, concrete, rubber, wood, fibreglass and many others. They are also suitable as flexible coatings in connection with WEICON Plastic Metal (epoxy) systems. Due to their low sensitivity to humidity they can also be used for coatings in thin layers and have a remarkably high tensile and tear strength.

Informácie
  • Živica a tužidlo
  • Návod na používanie
  • Špachtľa na spracovanie
  • Rukavice

Please enter a valid email address.
Please enter a valid question.
Fields marked with * are mandatory.

There aren't any asked questions yet.

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Zubehör

Miešacia tyč z nehrdzavejúcej ocele
Špeciálne miešadlo na procesne bezpečné miešanie tekutých typov Plastických ocelí
54,38 €* (vrátane DPH)

(54,38 €* / 1 PCE)

Podrobnosti
Kontúrová špachtľa Flexy
špeciálne tvarovaná špachtľa pre cielené obloženie kontúr
7,45 €* (vrátane DPH)

(7,45 €* / 1 PCE)

Podrobnosti
Spracovateľská špachtľa
na vystuženie sklenými vláknami PA 6.6 - krátka verzia
4,60 €* (vrátane DPH)

(4,60 €* / 1 PCE)

Podrobnosti
Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo Bez signálneho slova.
Resin
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.

H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
Hardener
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.