VA 1403 kyanokrylátové lepidlo

feuchtigkeitsbeständiger, hochviskoser Sekundenklebstoff

Číslo produktu: 12252030
|
EAN:4024596019846

39,30 €*

Obsah: 30 g (131,00 €* / 100 g)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne požiadavky | vysoká viskozita | takmer bez zápachu, slabý „výkvet“ | pomalé vytvrdzovanie

Po vytvrdnutí je menej náchylný na vplyv vlhkosti. WEICON Contact VA 1403 je vhodný na čisté a vizuálne príťažlivé lepenie širokej škály materiálov. Contact VA 1403 je možné použiť v mnohých oblastiach priemyslu.

Informácie
  • Lepidlo

Please enter a valid email address.
Please enter a valid question.
Fields marked with * are mandatory.

There aren't any asked questions yet.

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary. H315 - Dráždi kožu. H318 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 - Môže spôsobiť ospalosť, alebo závraty. H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej, alebo opakovanej expozícii.