VA 1460 kyanokrylátové lepidlo

feuchtigkeitsbeständiger, mittelviskoser Sekundenklebstoff

Číslo produktu: 12250030
|
detail.eanTitle4024596019839

37,62 €*

Obsah: 30 g (125,40 €* / 100 g)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne požiadavky | stredná viskozita | slabý zápach a „bez výkvetu“ | dlhšia doba vytvrdnutia

Po vytvrdnutí je menej náchylný na vplyv vlhkosti. WEICON Contact VA 1460 je vhodný na lepenie širokej škály materiálov. Contact VA 1460 je možné použiť v mnohých oblastiach priemyslu.

Informácie
  • Lepidlo

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo Sprej H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí môže prasknúť. H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 - Môže spôsobiť ospalosť, alebo závraty. H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H225 – Veľmi horľavá kvapalina a pary. H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 - Môže spôsobiť ospalosť, alebo závraty. H412 - ​​Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.