WEICON B

stahlgefülltes Epoxidharz-System für Reparatur und Formgebung

Číslo produktu: 10050005
|
detail.eanTitle4024596002220

57,55 €*

Obsah: 0.5 kg (115,10 €* / 1 kg)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

polotekutá | plnená oceľou | dlhá doba spracovania

Systém epoxidovej živice WEICON B je zvlášť vhodný na podrobné reprodukcie v konštrukcii modelov a foriem, na výrobu nástrojov, šablón, meradiel a upínacích prípravkov, na vyplnenie dutín a mikroporézností na zliatinových a oceľových dieloch, ako aj na bežné opravárenské práce, pri ktorých prospešná je zalievacia hmota plnená oceľou. Pri prestavbe silne poškodených oceľových komponentov pomocou WEICON B nedochádza k tepelnému skresleniu komponentov, a teda ani k narušeniu kovovej konštrukcie, ako napr. pri natavovacom zváraní. Môže byť použitý v strojárstve, pri výrobe nástrojov, pri výrobe modelov a foriem, ako aj v mnohých ďalších oblastiach.

Informácie
  • Špachtľa na spracovanie
  • Kontúrovacia stierka Flexy
  • Návod na používanie
  • Rukavice
  • Živica a tužidlo

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečná živica, H315 - Dráždi kožu. H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. H412 - ​​Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H360 - Môže spôsobiť poškodenie plodnosti, alebo nenarodeného dieťaťa. H410 - ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.