WEICON HB 300

systém epoxidovej živice, vysokoteplotný, plnený oceľou na opravy a tvarovanie

Číslo produktu: 10450010
|
detail.eanTitle4024596003050

177,43 €*

Obsah: 1 kg (177,43 €* / 1 kg)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

pasta | plnená oceľou | odolná proti vysokým teplotám, krátkodobo do +280°C (536°F)

WEICON HB 300 je pastovitý, plnený oceľou a odolný proti vysokým teplotám do +200 °C (krátko do +280 °C/536 °F) a spracováva sa v pomere miešania 1:1. Systém epoxidovej živice je vhodný aj na spracovanie na zvislých plochách a možno ho použiť na opravu a lepenie odliatkov a kovových dielov, na vyplnenie dier, na opravu poškodení nádob, karosérií a častí strojov a na utesnenie čerpadiel a potrubí. Produkt je možné použiť v strojárstve pri výrobe strojov a zariadení, prístrojov a v mnohých ďalších oblastiach priemyslu.

Informácie
  • Špachtľa na spracovanie
  • Kontúrovacia stierka Flexy
  • Návod na používanie
  • Rukavice
  • Živica a tužidlo

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo Živica H315 - Dráždi kožu. H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. H351 – Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej, alebo opakovanej expozícii. H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Tužidlo H315 - Dráždi kožu. H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H318 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. H351 – Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej, alebo opakovanej expozícii. H412 - ​​Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.