WEICON Keramik W

systém epoxidovej živice plnený minerálmi na ochranu proti opotrebovaniu

Číslo produktu: 10460005
|
detail.eanTitle4024596015848

144,56 €*

Obsah: 0.5 kg (289,12 €* / 1 kg)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

pasta | plnená minerálmi | extrémne odolná proti oteru

Systém epoxidovej živice WEICON Keramik W ponúka vysokú ochranu proti opotrebovaniu a vysokú odolnosť proti oderu. Je chemicky odolný a má vysokú teplotnú odolnosť až do +230°C; krátkodobo dokonca až do +250°C. Keramik W je neztekavý, roztierateľný špachtľou a možno ho aplikovať na zvislé plochy a dokonca aj „nad hlavou“. Je vhodný na lepenie, alebo obloženie tehál z oxidu hlinitého pri výrobe mlynov, na obloženie silne namáhaných skríň čerpadiel, ako ochrana proti opotrebovaniu klzných ložísk, sklzov a potrubí a všade tam, kde je použitie tmavých produktov z optických dôvodov nežiadúce. Je možné použiť ho v strojárstve pri výrobe strojov a zariadení, prístrojov a v mnohých ďalších priemyselných odvetviach.

Informácie
  • Špachtľa na spracovanie
  • Kontúrovacia stierka Flexy
  • Návod na používanie
  • Rukavice
  • Živica a tužidlo

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečná živica, H315 - Dráždi kožu. H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej, alebo opakovanej expozícii. H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.